Rezultat proba de interviu concurs asistent medical generalist din cadrul Departamentului Supraveghere in sanatate publica

Rezultat proba scrisa concurs recrutare asistent medical generalist

Barem de corectare-varianta I

Publicație_desfasurare exeman pentru obținerea gradului de medic…primar

Bibliografie – pentru postul de asistent medical generalist – Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si de munca

Anunt concurs asistent medical generalist Comp Evaluarea Factorilor de Risc din mediul de viata si munca si Comp Evaluare si Promovarea Sanatati

Rezultat proba scrisa

Anunt acreditare inspectori sanitari

Rezultat final la examenul de promovare in grad profesional principal

Examen de promovare in grad profesional a functionarului public

Bibliografie examen de promovare in grad profesional principal

Rezultat examen de promovare in clasa functionarului public intr-o functie cu un nivel de studii superior

Rezultat examen -promovare asistent medical generalist

Rezultat examen -promovare statistician

Bibliografie si tematica – examen de promovare in clasa a functionarului public intr-o functie cu un nivel de studii superior

Bibliografia si tematica – examen de promovare a personalului contractual in grade sau trepte superioare

Rezultat examen – post chimist in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica

Concurs post de chimist

Tematica pentru concursul de chimist in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica

Rezultat final – referent clasa III grad profesional superior – Compartiment-Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si de munca

Rezultatul probei de interviu – referent clasa III  grad profesional superior- Compartiment Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si de munca

Rezultat proba scrisa – referent clasa III grad profesional superior – Compartiment Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si de munca

Rezultat analiza dosare depuse concurs chimist

Completare dosar pentru postul de chimist – in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica 

Rezultat proba scrisa post infirmier – in cadrul  Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica

ANUNT CONCURS OCUPARE POST VACANT REFERENT

Rezultat selectie dosare concurs infirmier laborator de diagnostic

ANUNT CONCURS OCUPARE POST CHIMIST PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC

Anunt concurs infirmier debutant

Rezultat final post biolog in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica

Rezultat proba scrisa – post biolog  in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica

Amanare concurs post biolog in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica

Anunt examen post biolog – Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica

Rezultat final la examenul din 13.05.2022 – asistent medical generalist – Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile

Rezultat final la examenul din 13.05.2022 – statistician – Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile

Rezultat final la examenul din 13.05.2022 – asistent medical generalist –  Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica

Rezultat final la examenul din 13.05.2022 – asistent medical generalist –  Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca

Rezutat final concurs ocupare post vacant asistent medical generalist comp supraveghere epidemiologica

Rezultat proba scrisa asistent medical generalist – Compartimentul de Supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile

Anunt examen pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata in conformitate cu Legea 70/2022

Anunt rezultat selectie dosare pentru ocupare post vacant- asistent medical generalist  – Compartiment supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile

ANUNT CONCURS OCUPARE POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST COMP EPIDEMIOLOGIE

ANUNT ANULARE CONCURS POST BIOLOG

Anulare concurs asistent medical generalist – Compartiment supraveghere epidemiologica

Actualizare bibliografie concurs

Anunt concurs ocupare post biolog Laborator diagnostic

Anunt concurs ocupare functie vacanta asistent medical generalist comp supraveghere epidemiologica

Rezultat proba interviu concurs ocupare post asistent medical generalist comp suprav epidemiologica

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical generalist comp supraveghere epidemiologica

Anunt rezultat selectie de dosare concurs ocupare post vacant asistent medical generalist comp supraveghere epidemiologica

Anunt concurs ocupare post asistent medical specialitate generalist

Rezultat final concurs consilier in cadrul Serviciului administrativ

Rezultat final concurs asistent medical generalist in cadrul Laboratorului de diagnostic

Rezultat final concurs asistent medical generalist in cadrul comp evaluare factori risc

Rezultat proba interviu concurs asistent medical generalist Comp evaluare factori risc

Rezultat proba interviu concurs functie consilier gr II Serv admistrativ

Rezultate proba de interviu concurs asist medical generalist in cadrul Laboratorului de diagnostic

PROGRAMAREA PROBEI INTERVIU POSTURI VACANTE CONSILIER SI ASIST MED GENERALIST COMP EVALUARE FACTORI RISC

Anunt data sustinere proba interviu post vacant asistent medical generalist Laborator de diagnostic

Rezultat proba scrisa concurs angajare consilier gr.II Serv.administrativ

Rezultat final proba scrisa concurs angajare asistent medical medicina generala Comp supraveghere epidemiologica

Rezultat proba scrisa concurs angajare asistent medical generalist in cadrul Comp evaluare factori risc

Rezultat proba scrisa concurs angajare asistent medical generalist in cadrul Laboratorului de diagnostic

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS ANGAJARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST IN CADRUL COMP. SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS OCUPARE POST VACANT CONSILIER GR.II SERV ADMINISTRATIV

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS OCUPARE POST VACANT ASISTENT MED.GENERALIST COMP SUPRAVEGHERE

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS OCUPARE POST VACANT ASISTENT MED.GENERALIST COMP EVALUARE RISC

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS OCUPARE POST VACANT ASISTENT MED.GENERALIST LABORATOR DIAGNOSTIC

Rezultat proba scrisa concurs referent serv.control in sanatate publica

Anunt suspendare concurs angajare biolog in cadrul Laboratorului

Bibliografie concurs asistent medical generalist laborator diagnostic

Lista dosarelor depuse pentru functia publica de Referent clasa III, grad profesional principal

ANUNT RECONFIGURARE CALENDAR DESFASURARE CONCURSURI ORGANIZATE

Bibliografie concurs comp administrativ si mentenanta

Bibliografie concurs asistent medical specialitatea generalist la comp.evaluare factori de risc

Bibliografie concurs asistent medical specialitatea generalist la comp.supraveghere epidemiologica

Anunt concursuri angajare asistent medical specialitatea generalist,biolog,consilier gr.II

Lista dosare depuse pentru functia vacanta de infirmier

REZULTAT FINAL CONCURS MEDIC STOMATOLOG

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE PENTRU POSTUL DE MEDIC SEF COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

REZULTAT FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE PENTRU POSTUL MEDIC SEF LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

ANUNT- PRIVIND SUSTINEREA PROBEI – INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU POSTUL MEDIC STOMATOLOG LA COMPARTIMENTUL DE EVALUARE SI PROMOVAREA SANATATII

ANUNT DESFASURARE PROBA INTERVIU CONCURS MEDIC IN SPECIALITATEA STOMATOLOGIE

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS OCUPARE POST MEDIC STOMATOLOG

BAREM CORECTARE SUBIECTE PROBA SCRISA VARIANTA I

PROCES VERBAL SELECTIE DE DOSARE MEDIC SEF COMP SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA

ANUNT CONCURS RECRUTARE PE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA – REFERENT GRAD PRINCIPAL

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC STOMATOLOG

ANUNT ANGAJARE INFIRMIER

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE MEDIC SEF COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE MEDIC SEF COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE MEDIC SEF LABORATOR DE DIAGNOSTIC

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE MEDIC SEF LABORATOR DE DIAGNOSTIC

Anunt important privind amanarea concursului de angajare medic de specialitate medicina dentara

Anunt concurs medic specialist medicina dentara

Rezultat interviu angajare fara concurs asistenti medicali generalisti

Rezultat selectie dosare angajare fara concurs asistent medical generalist

Anunt ocupare post asistent medical generalist fara concurs

Formulare ce trebuiesc completate si depuse pentru solicitarea ocuparii locurilor vacante

Rezultat final concurs asist med generalist si asist med de farm

Rezultat final concurs asist med gen la Comp evaluare factori risc

Rezultat final concurs consilier cl I grad principal

Rezultat final concurs consilier cl I grad asistent

Rezultat proba interviu referent cl III superior

Rezultat proba interviu insp cl Idebutant

Rezultatul probei de interviu – Consilier cl I gr prof asistent – Comp Asistenta Medicala si Programe

Rezultatul probei de interviu – Consilier cl I gr prof principal – Comp RUNOS

Anunt sustinere interviu pentru inspector debutant si referent sup

Borderou note interviu asist medical generalist SSD

Borderou note interviu asist medical generalist si asist farmacie

Anunt sustinere interviu pentru cons cl I gr prof principal

Anunt sustinere interviu pentru cons cl I gr prof asistent

Rezultat final concurs asistent medical generalist – Laborator de diagnostic

Rezultat final concurs asistent medical generalist debutant – Laborator de diagnostic

REZULTAT PROBA SCRISA INSPECTOR DEBUTANT

REZULTAT PROBA SCRISA REFERENT SUPERIOR

Rezultatul probei de interviu – asistent medical generalist debutant – Laborator de diagnostic

Rezultatul probei de interviu asistent medical generalist – Laborator de diagnostic

Rezultatul probei scrise pentru functia Consilier asistent – Comp Asistenta Medicala si Programe 

Rezultatul probei scrise pentru functia Consilier principal – Comp RUNOS

Borderou notare lucrari scrise asist med generalist Comp evaluare factori risc

Rezultat proba practica asist medical generalist debutant Laboratorul de diagnostic

Rezultat proba practica asist medical generalist Laboratorul de diagnostic

Borderou notare lucrari scrise asist med generalist si farmacie Comp supraveghere epidemiologica

Rezultat analiza dosar contestatie concurs asist med de farmacie Comp suprav epid

Rezultat selectie dosare concurs Inspector cl I gr prof debutant Comp control in sanatate publica

Rezultat selectie dosare concurs referent cl III gr prof sup Serv control sanatate publica

Rezultat selectie dosare concurs Cons cl I gr profesional principal Comp RUNOS

Rezultat selectie dosare concurs Cons cl I gr profesional asistent Comp Asistenta Medicala si programe

Rezultat proba scrisa asist medical generalist lab diagnostic

Rezultat proba scrisa asist medical generalist debutant Laborator diagnostic

Rezultat contestatie selectie dosare asist med generalist debutant Laborator diagnostic

REZULTAT SELECTIE DOSARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST comp evaluare factori de risc din mediu

REZULTAT SELECTIE DOSARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

REZULTAT SELECTIE DOSARE asistent medical generalist si asist farmacie comp supraveghere epidemiologica

REZULTAT SELECTIE DOSARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Anunt concurs comp inspectie si control factori de risc 2021

Anunt concurs cons asistent comp asistenta medicala si programe 2021

Anunt concurs cons princ comp resurse umane 2021

Anunt concurs functii contractuale durata nedeterminata comp supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile si comp evaluare factori de risc

Anunt concurs personal contractual Laborator diagnostic

Formular înscriere concurs funcție publică

Formular inscriere concurs personal contractual