În atenția persoanelor care intră în România :

Prevederi legislative :

  • OUG nr. 129/2021;
  • OUG nr. 5 /2022 care modifică și completează OUG nr. 129/2021
  • OUG nr. 5/2022 a intrat în vigoare începând cu data de 9.02.2022 , ora 00:00
  • În cazul in care persoanele  întâmpină dificultăți în completarea /generarea formularului digital , aceștia pot utiliza nr. de telefon suport 0214144425 sau utiliza Formularul pentru semnalarea problemelor legate de completarea/generarea/verificarea/ștergerea formularului digital de intare în România , disponibil pe site-ul web al Ministerului Sănătății www.ms.ro

Comunicare  contravenții aplicate conform OUG nr. 129/2021 și OUG nr. 5/2022 , pentru persoanele sancționate contravențional , care nu au fost găsite la domiciliu :

  • Comunicarea (afișarea) se face în temeiul prevederilor art. 27 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Persoanele care se regăsesc în aceste liste se pot adresa UAT -urilor de domiciliu pentru a beneficia de posibilitatea achitării a ½ din minimul amenzii , în termen de 15 zile de la afișarea la nivelul UAT – ului de domiciliu ;