Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „COLECTARE ȘI EPURAREA APEI UZATE ÎN COMUNA PRĂJENI, JUD. BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE STAȚIE ITP, ATELIER GEOMETRIE DIRECȚIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, situat in Mun. Dorohoi, str. Traian nr. 15 Jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul Punct de lucru „BAZĂ DE PRODUCȚIE ȘI VALORIFICARE DEȘEURI”, situat in Botosani str. G. Enescu nr.21, str. G. Enescu nr. 23 si extravilanul com. Curtesti nr. 307 A, jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul functional „FERMA DE PASARI”, situat in sat Sulita, com. Sulita, jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINTARE UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COM. ALBESTI, JUD. BOTOSANI”, situat in satul Buimaceni, Comuna Albesti, Jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA DERSCA 2, (TURBINE EOLINE,DRUMURI INTERIOARE,PLATFORME TEHNOLOGICE,RACORD ELECTRIC TURBINE,STATIE ELECTRICA,ORGANIZARE DE SANTIER)”, situat in extravilanul comunelor Dersca si Candesti, Jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „PROIECT TIP – CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR” situat in str. I.C.Bratianu Jud. Botosani, Mun. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul functional: „STAȚIE MOBILĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI” situat in Loc. Tudora, sat Tudora, jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES, PLATFORME TEHNOLOGICE,TRASEU SUBTERAN DE CABLURI SI RACORD IN SEN,ORGANIZARE DE SANTIER” situat in extravilanul Orasului Saveni, Jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „PUNCT DE LUCRU-DEPOZIT BUTELII”, situat in Loc. Zaicesti, Com. Baluseni, Jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul functional „BAZĂ DE PRODUCȚIE BOTOȘANI”,situat in Mun. Botosani, str. I.C.Bratianu nr.114,Jud. Botosani

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, CABINA STATIE, 3 POMPE MULTIPRODUS, COPERTINA PROTECTIE POMPE, O POMPA MOTORINA ELEMENTE DE IDENTIFICARE SEMNALISTICA, RACORD RUTIER, IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI”  situat in Mun. Botosani, Calea Nationala, nr. 1C, Jud. Botosani, NC70459

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei pentru obiectivul ,,ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COM. ADASENI, JUD. BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii, „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COM. COPALAU, JUD.BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul: „FERMA VEGETALA” situata in Loc. Vlasinesti, Com. Vlasinesti

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii: ,,ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR COM. TRUSESTI JUD.BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII COM.TRUSESTI, JUD.BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE IN COMUNA STAUCENI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚARE UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU COMUNA RACHITI JUD. BOTOSANI” situat in satul Rosiori, com. Rachiti

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE AL APELOR UZATE IN LOCALITATILE NICSENI SI DOROBANTI COM. NICSENI, JUD.BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ, REȚELE DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE IN COM. MIHAILENI, JUD. BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE GRADINITA IN LOCALITATEA LOTURI, COM. MANOLEASA JUD.BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR COM. LUNCA, JUD. BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR” in COM. HILISEU-HORIA, JUD. BOTOSANI

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINTARE UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR” in COM. DRAGUSENI, JUD. BOTOSANI

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL DOROHOI JUD. BOTOSANI”

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCEREA IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII OBIECTIVULUI STATIE DE COMPOST, STATIE DE TRANSFER SI CALE DE ACCES”, situat in mun. Dorohoi, jud. Botosani